KRAŠTE

LIETUVIŠKOS VELYKOS KARALIAUČIAUS KRAŠTE

Su pavasariu, atgimstančia gamta ateina gražiausia šventė – Šv. Velykos. Karaliaučiaus krašto (Kaliningrado srities) moksleiviai, besimokantys lietuvių kalbos, etnokultūros ir muzikos, labai laukia Šv. Kalėdų ir Velykų. Jos nebūtų tokios džiugios, jei ne šventinės dovanėlės, gaunamos Čikagos lietuvių draugijos paramos dėka.

DOBROVOLSKO (PILKALNIO) VIDURINĖJE IR KRASNOZNAMENSKO ( LAZDYNŲ) VAIKŲ KŪRYBOS NAMUOSE

Apie Velykų šventę papasakojo mokytoja Alma Balaikaitė Janvariova, dirbanti Pilkalnio (Dobrovolsko) vidurinėje ir Lazdynų (Krasnoznamensko) vaikų kūrybos namuose, ansamblio „Malūnėlis“ vadovė.

Pasiruošimas Velykoms prasidėjo nuo Užgavėnių, kurias šventė pagal susiklosčiusias lietuviškas tradicijas: gamino įvairias ir įdomias kaukes, vijo žiemą iš kiemo, degino Morę.

Moksleiviai piešė velykinius atvirukus, darė puokšteles, karpė užuolaidėles ir kitus karpinius. Mokėsi eilėraščių ir dainelių apie pavasarį, Velykas, margino kiaušinius. Velykų tema mokytoja paruošė viktorinos klausimus. Mokiniai dalyvavo tvirčiausio, gražiausio, toliausiai riedančio margučio konkurse. Konkurso nugalėtojams ir visiems dalyviams buvo įteikti diplomai ir dovanėlės. Už gražią šventę moksleiviai, mokytoja ir mokyklos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja lietuvių draugijai Čikagoje.

NEMANO (RAGAINĖS) 2-OJOJE VIDURINĖJE MOKYKLOJE

Gausus būrys lietuvių kalbos, etnokultūros ir muzikos besimokantys moksleiviai Ragainės (Nemano) 2-ojoje vidurinėje mokykloje Šv. Velykas šventė džiugiai ir įdomiai. Mokytojos Vida Martišauskienė, Birutė Šerelienė ir Jolanta Valskienė papasakojo apie Velykų papročius, supažindino su tradiciniais kiaušinių dažymo ir marginimo būdais. Mokiniai įvairia technika margino kiaušinius: klijavo lipdukus, margino vaškinėmis kreidelėmis, mokėsi dekupažo. Šventės metu deklamavo eilėraščius, dainavo daineles, žaidė ratelius, išrinko nugalėtoją – toliausiai nuriedėjusį margutį. Moksleiviai džiaugėsi gautomis dovanėlėmis: zuikučiais ir viščiukais. Už dovanėles, Velykų šventę Ragainės moksleiviai nuoširdžius padėkos žodžius taria lietuvių draugijai Čikagoje ir Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijai.

ULJANOVO (KRAUPIŠKO) VIDURINĖJE MOKYKLOJE

Kraupiško (Uljanovo) vidurinėje mokykloje Velykoms ruošėmės iš anksto. Mokinius supažindinau su velykinėmis apeigomis, kurios prasidėdavo Verbų sekmadienį ir tęsėsi visą Didžiąją savaitę, kai buvo šventinamos verbos, gluosnio ar beržo šakelės, vanduo ir ugnis. Kalbėjome apie Velykų valgius senovėje, kai ant stalo dėdavo margintus kiaušinius, keptą kiaulės galvą ar paršelį, sūrį, sviestą, pyragus, puošdavo žalumynais ar daigintomis avižomis.

Moksleiviai pasakojo, kaip jie švenčia Velykas, dažo kiaušinius. Turėjome tradiciniu būdu – vašku lietuviškais raštais išmargintų margučių, bandėme jų tvirtumą. Mokėmės eilėraščių, piešėme velykine tema piešinius, organizavome jų parodėlę. Taip pat pažymėjome Atvelykį arba Mažąsias Velykas, vadinamas Vaikų Velykėlėmis. Už šventę ir saldžiąsias dovanėles nuoširdžiai dėkojame lietuvių draugijai Čikagoje.

Dėkojame už suteiktą šventinį džiaugsmą. Jūsų gerumo dėka mūsų moksleiviai tarsi prisiglaudžia prie Lietuvos. Tegul Jus lydi gera nuotaika ir sėkmė, tegul gyvenimas suteikia džiugių akimirkų. Mokytoja Emilija Algaudė Bukontienė

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory