21 олимпиада по литовскому языку

Приветствуем уважаемых участников 21 дистанционной олимпиады по литовскому языку! Публикуем краткое описание первого обязательного задания для всех участников олимпиады: викторины-игры «Перекличка слов» (2-7 классы) и «Словесный компромисс» (8-11 классы, студенты и слушатели курсов) Надеемся на то, что каждый из вас проявит смекалку и эрудицию, сообразительность и быстроту реакции.

Дистанционная викторина-игра «Перекличка слов»

Задание: на основе метода фонетического (звукового) и семантического (смыслового) сходства к данным выделенным литовским словам подберите созвучные слова русского языка.

К примеру, дано литовское слово ranka. Предлагается на выбор два слова русского языка: арка и рука. Какое из этих слов является наиболее сходным по звучанию и смыслу? Ответ: рука. 

Общее время на выполнение заданий – 5 минут (среднее время на выполнение одного задания – 8 секунд). За каждое правильно выполненное задание – 1 балл. Максимальное количество баллов42

Дистанционная викторина-игра «Словесный компромисс»

Задание: из данных слов литовского языка образуйте новое сложное слово.

К примеру, даны слова: antras + diena. Предлагается на выбор два сложных слова: antradalis иantradienis. Какой  вариант будет правильным? Ответ: antradienis.

Максимальное общее время на выполнение заданий – 6 минут (среднее время на выполнение одного задания – 10 секунд). За каждое правильно выполненное задание – 1 балл. Максимальное количество баллов36

P.S. Викторина-игра будет объявлена 02 мая 2022 года в 12.00 на сайте www.lituanika.ru  На этом же сайте с 09 по 15 мая 2022 года будет доступен для выполнения лексико-грамматический тест.


21-oji lietuvių kalbos olimpiada

Šiltai sveikiname 21 lietuvių kalbos distancinės olimpiados dalyvius! Skelbiame būtinos užduoties viktorinos-žaidimo trumpą aprašymą. Tikimės, kad kiek vienas dalyvis parodys nuovoką bei erudiciją, išmaningumą bei reagavimo greitį.

Elektroninė viktorina-žaidimas „Žodžių sąšauka“ (2-7 klasės)

Užduotis: naudojant fonetinių (garsinių) ir semantinių (reikšminių) asociacijų metodą paryškintam lietuviškam žodžiui parinkite tinkamą rusišką žodį.

Pavyzdžiui: lietuviškamžodžiui ranka iš dviejų rusiškų žodžių арка ir рука parinkti fonetiškai ir semantiškai tinkamą rusų kalbos žodį. Atsakymas: рука.

Bendras atsakinėjimo laikas – 5 minutės (vieno žodžio laiko vidurkis — 8 sekundės). Už kiekvieną teisingai parinktą žodį – 1 taškas. Maksimali taškų sumą – 42.

Elektroninė viktorina-žaidimas „Žodžių kompromisas“ ( 8-11(12) klasės, studentai, kalbos kursų lankytojai)

Užduotis: iš duotų žodžių sudarykite naują sudurtinį žodį.

Pavyzdžiui:  duoti žodžiai antras + diena.  Sudarykite naują sudurtinį žodį ir iš siūlomų variantų antradienis ir antradalis parinkite tinkamą žodį. Teisingas žodis: antradienis.

Maksimalus užduočių atlikimo laikas: 6 minutės (vieno žodžio sudarymo laiko vidurkis – 10 sekundžių). Už kiekvieną teisingai parinktą žodį – 1 taškas. Maksimali taškų sumą – 36.

P.S. Viktorina žaidimas bus paskelbta 12 val. 2022 gegužės 02 dieną svetainėje www.lituanika.ru. Šioje svetainėje bus patalpintas leksikos gramatikos testas, kurio atlikimo terminas 2022 gegužės 09-15 dienomis.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory